ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
portal
آیا پرتال سازمانی درسا قوی ترین و آسان ترین پرتال فارسی می باشد؟
Dorsa Portal Farsi قوی ترین و آسان ترین نرم افزار سایت ساز و مدیریت محتوای فارسی می باشد. دُرسا با توجه به فرهنگ و سلیقه ایرانی تولید شده به نحوی که کاربران عادی به راحتی می توانند محتوای مورد نیاز خود را ایجاد کنند . ضمن آنکه کاربران حرفه ای هم با قدرت تمام قادر خواهند بود وب سایت خود را بدون وابستگی به تولید کننده توسعه دهند.
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal