ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
portal
اهداف یک پرتال سازمانی چیست؟
پُرتال هاي سازماني اساساً با دو هدف، شامل مديريت متمركز اطلاعات تجـاري در سازمانهـا و ارائه خدمـات اطلاعـاتي روزآمد طـراحی شدند. پُرتال هاي سازماني از يك سو امكان مديريت متمركز در سازمان را براي  سازمانها فراهم مي‎كنند و پنجـره اي شفاف از سازمان را در مقابل چشم آنهـا قرار مي‎دهند و از سوي ديگر كاربران و مشتركين خود را از آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه‎هاي كاري و تجاري آگاه مي‎سازند. اين پُرتال ها علاوه بر اطلاع‎رساني زمينه‎هاي تعامل ميان مديران و كارمندان و مشتريان يا كاربران را ايجاد مي‎نمايند. محيط شبكه‎اي پُرتال هاي سازماني به گونه‎اي طراحي مي‎شود كه يك كاربر پس از ورود به آنها خود را در فضاي مجازي يك محيط تجاري يا كاري مي‎ یابد.
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal