ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
portal
آیا میتوان به درسا ماژول اختصاصی اضافه کرد؟
کاربران حرفه ای قادر خواهند بود به راحتی ماژول های خود را نوشته و با استفاده از SDK دُرسا آن را به دُرسا متصل کنند. در این روش ماژول ها به صورت استاندارد SSO اضافه می شوند و بنابراین خصوصیت Single Sign In  پوشش داده می شود.
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal