ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
portal
پورتال درسا بر روی کدامیک از مرورگرها قابل اجرا می باشد؟
پرتال سازمانی درسا این قابلیت را دارد که بر روی تمامی بروزر های موجود اجرا گردد . همچنین تفاوت های موجود در نمایش این بروزر ها در طراحی سایت مد نظر طراحان با تجربه درسا قرار دارد .  
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal