ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
portal
پوسته و قالب گرافیکی چیست؟
پوسته یک قابل HTML با یک گرافیک خاص است . پوسته ها مجموعه ای از امکانات گرافیکی می باشندکه مدیران سایت به وسیله آنها می توانند به راحتی ظاهر سایت خود را به شکل و شمایل دلخواه در آورند.و آن را به صورت کامل تغییر دهند.
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal