ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
portal
آبا با پرتال درسا می توان سطوح دسترسی مختلف را بر روی پرتال ایجاد کرد ؟
بله ، یکی دیگر از امکانات قدرتمند درسا اعمال سطوح دسترسی بر روی قسمت های مختلف پنل مدیریتی و همچنین سمت سایت می باشد . به این ترتیب می توان با گروه بندی کاربران مختلف برای هر گروه به طور مجزا دسترسی های مورد نظر را اعمال نمود .
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal