ارسال اس ام اس ، تبلیغات ، پورتال سازمانی فارسی امن امنیت و پرتال درسا فرم سازگزارش ساز گردش کار،پیامک طراحی سایت طراحی پرتال طراحی وب سایت Dorsa Portal Security سرویس سازمان الکترونیک، dorsa portal cms,dorsacms sms workflow فروشگاه اینترنتی DIS SDK eshop portal فرآیند دریافت خدمات گردش کار، پورتال فارسی، نمونه کارهای طراحی وب، نمونه مشتریان، نرم افزار ارسال sms، پورتال سازمانی

طراحی پرتال-نرم افزار- سازمان الکترونیک- پرتال سازمانی درسا- پورتال امن- فرم ساز- گزارش ساز- امنیت- طراحی وب- مشتریان-

پرتال
پرتال
پرتال
Docuware
آیا می توان در پرتال درسا براحتی صفحات اضافه و یا کم نمود ؟
شما می توانید از طریق امکان مدیریت صفحات درسا با کاربری آسان و به تعداد نامحدود انواع صفحات مورد نیاز را در پرتال اضافه و کم نمایید . همچنین در مدیریت صفحات امکان تولید انواع منو و زیر منو را خواهید داشت . مدیریت صفحات این امکان را به شما می دهد که از سایر ابزارهای موجود در پرتال مانند انواع ماژول ها ، فرم های الکترونیکی ، ابزارهای فروشگاه الکترونیکی و ... در این قسمت به صورت یکپارچه استفاده نمایید .
 
.Copyright © 2015 DorsaGroup - All Right Reserved
Powered by DorsaPortal